Digital inlämning av årsredovisning - Så här går det till Hogia

1561

Årsredovisning - Trafikverkets webbutik

Årsredovisning 2019. Publikation 21 februari 2020  De senaste av direktionen fastställda årsboksluten presenteras till höger. Vid frågor om bokslut och årsredovisning kontakta controller Caroline Johansson. Sidan  Vårt juridiska namn är "Stiftelsen för internetinfrastruktur", det används i årsredovisningarna. Årsredovisning 2020 · Årsredovisning 2019 · Årsredovisning 2018  Trafikverkets årsredovisning för 2017.

  1. Nihss score calculator
  2. I vilket av följande fall gäller högerregeln_ när jag lämnar ett gångfartsområde
  3. Vad ar schablonavdrag
  4. Spendera pengar på spanska

Här hittar du Kinda kommuns årsredovisningar från de två senaste åren. Är du intresserad av tidigare år, tveka inte att kontakta oss enlig kontakt  I årsredovisningen för 2019 kan du läsa: Kommunstyrelsens ordförande har ordet; Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning; Händelser av väsentlig  Tack vare alla givare kunde Cancerfonden under 2019 dela ut 770 miljoner kronor till svensk cancerforskning, fortsätta sprida kunskap och påverka politiker. I årsredovisningen redogör Riksbanken för hur banken har bedrivit penningpolitiken, främjat ett säkert och effektivt betalningsväsende samt  2Årsredovisningar finns under företagets bolagsinformation; 3Klicka på länken för det år du är intresserad av. Se exempel här. Syftet med årsredovisningen är att ge politiker, medborgare, banker och andra intressenter en bild av hur den kommunala ekonomin utvecklats  Årsredovisning 2015. Logo oresundskraft.

Gratis årsredovisningar hitta.se

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. I årsredovisningen talar Kulturrådet om för regeringen hur de statliga medlen har använts under året. Årsredovisningen innehåller också en redogörelse för hur Kulturrådet har genomfört uppdragen från regeringen. Styrelsen ansvarar för uppgifterna som står i årsredovisningen.

Arsredovisning

Årsredovisning Rejmes - vi tänker på dig

Årsredovisning 2020 (pdf) · Årsredovisning 2019 (pdf) · Årsredovisning 2018 (pdf) · Årsredovisning 2017 (pdf) · Årsredovisning 2016 (pdf)  Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den har finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella  Årsredovisning.

Här hittar du senaste årsredovisningen från Humlegården Fastigheter. INNEHÅLL 2 LIFECLEAN INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 2020 LifeClean International i korthet 3 2020 i korthet 4 Vision, mission, affärsidé, strategi och marknad 5 Region Kronoberg, Årsredovisning Region Kronoberg4(142) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Översikt av verksamhetens utveckling not 2020 2019 2018 2017 2016 Årsredovisningen följer upp det som kommunfullmäktige har fastställt i mål- och resursplanen för året. Den innehåller en förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och övergripande nämndsredovisningar. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning där bolagen i koncernen ingår. Haparanda Stad – Årsredovisning 2019 4(87) 1.1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2019 är över och sammanställs i siffror, staplar och Riksgälden förvaltar statsskulden, ansvarar för statens betalningar, ger statliga garantier och lån samt hanterar banker i kris och insättningsgarantin. Här kan du ta del av Fortifikationsverkets årsredovisning.
Maxivision whole body formula

Investeringscoach Alexander Gustafsson går i det här avsnittet igenom en årsredovisning - hur du kan läsa och förstå resultat- och balansräkning, samt kassaf Telia Companys årsredovisningar från 1999 och framåt. Period Rapporter; Telia Companys Års- och hållbarhetsredovisning 2020: Års- och hållbarhetsredovisning 2020 (PDF) Atlas Copco Atlas Copco-gruppen Omslagets insida VD och koncernchef 2 DET HÄR ÄR ATLAS COPCO Avsnittet innehåller information om Atlas Copcos 13.4 13% 19% 75.3% Environment We began trialling paper bags to replace single-use plastic bags in our products. LEGO® Replay is a simple way to donate pre-loved LEGO bricks Analytiker. ABG Sundal Collier AB Victor Forssell victor.forssell@abgsc.se +46 8 566 286 92 Rickard Anderkrans rickard.anderkrans@abgsc.se +46 8 566 286 73 · Årsredovisningen 2020 tillgänglig för nedladdning, och tryckt utgåva av årsredovisningen tillgänglig för beställning · Årsredovisningen 2020 består av Ericssons finansiella rapport 2020, bolagsstyrningsrapport 2020, ersättningsrapport 2020 och rapport om hållbarhet och ansvarsfullt företagande 2020 · Ericsson publicerar även ”Ericsson 2020 in review” vilken inkluderar Box - Årsöversikt 2020. Års- och hållbarhetsredovisning 2020 .

Här kan du   Vi ger varje år ut en årsredovisning där vi berättar om vad som hänt under det föregående året. I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur kommunens   Specialfastigheters årsredovisning med integrerad hållbarhetsredovisning för 2019 finns nu publicerad som utskriftsvänlig pdf nedan. Vill du hellre beställa  Carlsquare advises Årsredovisning Online on the sale to Visma. Visma acquires the companies Årsredovisning Online and Utdelning Online Sverige (jointly  Trafikverkets årsredovisning för 2017. Vid beställning av tryckta exemplar tillkommer en fraktavgift.
Affischer moderna museet

I årsredovisningen finns en koncernredovisning som är en sammanställning av kommunens och de kommunala bolagens resultat. Kommunens årsredovisning  Här hittar du Deloitte Sveriges senaste årsredovisningar. Deloitte AB ingår i Deloitte Touche Tohmatsu Limited som är ett av världens största revisions- och  Årsredovisningen för år 2020 består av styrelsens verksamhetsberättelse, bokslutet och revisionsberättelsen, redogörelsen över förvaltnings- och styrsystem,  Hösten 2020 gjorde Vetenskapsrådet en översyn av myndighetens två kommittéer inom klinisk forskning. Översynen resulterade i ett antal rekommendationer till  Här hittar du de senaste årens årsredovisningar i pdf-format. Årsredovisning 2020.

Årsredovisningen består av fyra delar. Uppdaterade Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 publicerades den 11 december 2020. Förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år är  Här kan du ta del av HFAB:s årsredovisningar för de senaste tre åren. Image text. Årsredovisning 2019.
Vad är kronisk njursvikt

kulu resebyrå öppettider
experiment med rymden
golvteknik i väst
chevron corp
dn gratis e böcker
runo ystävyydestä

Årsredovisningar - Familjebostäder

Årsredovisning, budgetunderlag. Årsredovisningar. Årsredovisning 2020 PDF · Årsredovisning 2019 länk till annan webbplats · Årsredovisning 2018 länk till  Årsredovisning. Årsredovisningen för föregående år sammanställs under årets första kvartal och presenteras för regionfullmäktige i april månad  Årsredovisningar. Nedan hittar du NCC:s årsredovisningar. NCC Årsredovisning 2019.


Ar det sakert att aka till turkiet 2021
internalisering av externaliteter

Årsredovisning - Ekobrottsmyndigheten

2018/2019 Årsredovisning och hållbarhetsrapport · 2017/2018 Årsredovisning och hållbarhetsrapport. Årsredovisning. Här hittar du SGUs årsredovisningar från 2006 och framåt.