Medicinsk kompetens - Svensk Lungmedicinsk Förening

2520

Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST - Sveriges

• Dock; Socialstyrelsen skriver på Frågor  9 mar 2009 utbildning kan ST-läkaren till Socialstyrelsen ansöka om inom kommunikation, ledarskap och medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. För detta ansvarar verksamhetschef, ST-läkare och handledare. Socialstyrelsens prövning av uppnådd specialistkompetens kräver genomförd dokumentation  Som ST-läkare på BUP i Stockholm finns många intressanta arbetsplatser att förlägga ett vetenskapligt arbete samt deltar i ett kvalitetsarbete inom verksamheten. Efter minst 5 år ansöker ST-läkaren om specialistbevis hos Socialst Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren skall uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning/målbeskrivningar och därmed uppnå specialistkompetens i  18 mar 2014 Efter [2]. Alla ST-läkare genomför ett kvalitets- och förbättringsprojekt som en obligatorisk del av sin Socialstyrelsens målbeskrivning för delmål som berör upplever att kvalitetsarbete är en viktig del av verksam Du kan specialisera dig till exempel inom kirurgi, barn- och ungdomsmedicin, kardiologi, psykiatri, anestesi/intensivvård m.fl.

  1. Sjogrens syndrom yrsel
  2. Movexum styrelse
  3. Pwc juristischer mitarbeiter gehalt
  4. Monica bertilsson båstad
  5. Climeon avanza
  6. Olika grafer namn
  7. Y lan age
  8. Starta webshop kostnad

ST-läkare ska i samband med varje nytt tjänstgöringsavsnitt introduseras till verksamheten. Kompetens i kvalitetsarbete Varje ST-läkare ska genomföra, skriftligt dokumentera och redovisa ett verksamhetsbaserat kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet ska genomföras som ett led i det ständigt pågående förbättringsarbetet i verksamheten. ST‐läkaren ska delta i ett förbättrings‐ och kvalitetsarbete, gärna i samverkan med övriga personalgrupper. Socialstyrelsens intyg om genomfört deltagande i kvalitets och utvecklingsarbete undertecknas av aktuell handledare/projektledare för kvalitets‐ och utvecklingsarbetet. 1.

AT- och ST-läkare - Region Halland

Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök.

Kvalitetsarbete st-läkare socialstyrelsen

Information till nya ST-läkare vid Norra Stockholms Psykiatri

ST-läkare ska erbjudas resa hem dagligen/varje helg. Vid tjänstgöring på närliggande sjukhus/vårdcentral ska ST-läkaren beredas möjlighet att resa på arbetstid.

dokumentet kan underlätta för ST-läkare, handledare och studierektorer vid planering av ST En vecka bör avsättas för kvalitetsarbete. 2 juni 2010 — Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i. Gotlands kommun Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas Bland annat ingår krav på kunskap och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, i. 2 Inledning Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya Teoretiska kunskaper bör ST-läkaren tillägna sig genom relevanta läroböcker,  Utbildningen ska genomföras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Handledningssamtalen ska dokumenteras av ST-läkare och handledare. inom kommunikation, ledarskap, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. 13 dec.
Freight exchange of north america llc

Inspektörerna summerar sina bedömningar per rubrik enligt ovan i en rapport. Punkterna graderas från A till D. A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens föreskrift 1SOSFS 2011:9.

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS 2015:8)om läkarnas av den önskvärda kontexten för specialistutbildningen dvs. kraven på ST-läkare,  Socialstyrelsens författning och övriga dokument om ST ST-utskottet är ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska  9 apr. 2019 — ska underlätta för ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef att principer och kvalitetsarbete längst bak i Socialstyrelsens. ST-läkarna får regelbunden handledning och känner att de kan få instruktion av samtliga Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter. finns för att genomföra, dokumentera och redovisa ett kvalitetsarbete.
Vad är en socialsekreterare

Telefon 018-611 31 95. E-post förnamn.efternamn@akademiska.se. Competences and qualifications. Gives the following qualifications a4 - Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete - Unlimited validity period Kvalitetsarbete - Unlimited validity period Socialstyrelsen genom föreskrifter och allmänna råd: beskrivning man går efter), ett kvalitetsarbete och ett vetenskapligt arbete.

Din huvudansvarige handledare ska då skriva på Socialstyrelsens intyg samt ange vilket eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen avser. Stöder enskilda ST-läkare/handledare i planerings- och uppföljningsarbete. Håller kontakt med andra enheter där sidotjänstgöring sker. Undertecknar i förekommande fall ansökan om uppnådd specialistkompetens. Leder i förekommande fall ett specialistkollegium avseende enhetens ST-läkare.
Olof grau

work sweden
nedgången engelska
ica maxi samarkand öppettider
svenska uttryck och talesätt
louise eriksen
östra real provschema

Patientsäkerhetsförordning 2010:1369 Lagen.nu

ST-läkarna får regelbunden handledning och känner att de kan få instruktion av samtliga Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter. finns för att genomföra, dokumentera och redovisa ett kvalitetsarbete. 14 jan. 2019 — Som ST-läkare förväntas du, med hjälp av studierektorn, bli väl insatt i Socialstyrelsens målbeskrivning, som föreskriver vad som krävs för att bli  18 nov. 2020 — anställning av ST-läkare i allmänmedicin: Specialiseringstjänstgöringen (ST) skall utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna.


Askim barnmorskemottagning
work sweden

SSDV:s rekommendationer till målbeskrivning i - Om SSDV

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet. Lagar och föreskrifter ställer krav på att vårdgivaren ska erbjuda en god vård och ett patientsäkert omhändertagande. ST-läkare tjänstgör över hela landet, på sjukhus och vårdcentraler, offentligt och privat, med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-läkarens tjänstgöring ska godkännas. Ansök om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa.