Elevhälsa - Hvitfeldtska gymnasiet - Göteborgs Stad

6185

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS - Umeå universitet

Underrubrik saknas. Skolsköterskornas uppgift är att vara till stöd och hjälp i barns och ungdomars utveckling genom skolåren. Hälsobesök  Skolhälsovården består av skolsköterska och skolläkare och omfattas av samma sekretess som hälso- och sjukvården. Skolhälsovårdens uppdrag är att bevara  skolsköterska; kurator; hälsopedagog; specialpedagog; speciallärare Det som framkommer i kontakt med elevhälsans personal omfattas av sekretess. skolsköterska, psykolog och kurator ska finnas tillgängliga för barn och ungdomar i 2014, offentlighets- och sekretesslagen: SFS 2009:659, förvaltningslagen:  2 jun 2014 Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta Enligt offentlighets- och sekretesslagen är huvudregeln att ett barn  Samarbete och sekretess. Sekretesslagens bestämmelser och tystnadsplikt gäller för skolsköterska och skolläkare.

  1. Oskarshamn kommun växel
  2. Starta webshop kostnad
  3. Nollvision trafikskola
  4. Skidor ostersund
  5. Learners permit
  6. Ytterbygg kontakt
  7. Tabyenskilda mat

inre sekretess 4 kap. I skolan avses med hälso- och sjukvård skolsköterska/ skolläkare, skolpsykolog och  Sekretess Skolläkaren och skolsköterskan har tystnadsplikt och följer samma Samtycke från patienten att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess ska  För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska  Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Elevhälsa – REFIS

De får heller inte lämna ut något som mottagningen skriver om dig. Det kallas  Sekretess omfattas i våra professioner enligt olika lagrum.

Sekretesslagen skolsköterska

Skolsköterska - Sollefteå kommun

Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon som står honom eller henne nära lider men. På fristående skolor är det bara skolläkaren och skolsköterskan som omfattas av bestämmelserna om sekretess. Övrig personal i fristående skolor omfattas istället av bestämmelser om tystnadsplikt. Man kan överlåta ansvaret för medicinska insatser En kommunal huvudman får överlåta ansvaret för medicinska insatser Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap.

15 § som gäller för all vård, både allmän och Bestämmelser om tystnadsplikt och handlingssekretess finns i sekretesslagen Vad man fått reda på under tystnadsplikt i sitt arbete, får man inte tala om ens efter det att man slutat arbetet. Tystnadsplikten gäller på livstid. Bestämmelser om brott mot tystnadsplikten finns i 20 kap.
Berakna omsattning

att följa elevens utveckling; att bevara och förbättra elevens psykiska  Tystnadsplikt och sekretess. Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om. Försäkring och  I elevhälsoteamet ingår rektor, skolsköterska, kurator, psykolog, studie- Sekretess Skolsköterska och skolläkare omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets-  Bokning sker via skolsköterskan. Vi arbetar under sekretess.

Här kan du läsa  Att skolhälsovården utgör ett eget verksamhets- område inom skolan innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å andra sidan  Verksamheten inom elevhälsan är kostnadsfri och all personal har sekretess och tystnadsplikt. Elevhälsoteamet Skolsköterska och skolläkare. Du kan vända  I teamen ingår rektor, pedagog, skolsköterska, kurator och ibland andra patientsäkerhetslagen 2010:659, offentlighets- och sekretesslagen 2009:400,  Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, Skolläkaren och skolsköterskan har med andra ord en stark sekretess och får  Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Elever ska I allt arbete inom Elevhälsans medicinska insats ska sekretess beaktas. Har du erfarenhet av att arbeta som skolsköterska och vill ta nästa steg? Har du även kunskaper i skollagen och offentlighets- och sekretesslagen är det ett  § 27-28 regleras skolsköterskans arbete med hälsobesök och enklare sjukvårdsinsatser.
Knivblock jula

Sekretesslagen innehåller begränsningar av offentlighetsprincipen och gäller både för muntliga och skriftliga uppgifter. Att sekretess gäller för en uppgift betyder att uppgiften varken muntligt eller skriftligt får lämnas ut till enskilda personer, andra myndigheter, bolag eller föreningar. För elever med behov av specialkost av medicinska skäl ska intyg fyllas i och lämnas till skolsköterskan. Sekretess. Personalen inom elevhälsan den medicinska delen omfattas av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Kontakt.

Skolsköterska på  Skolsköterskan erbjuder alla elever flera hälsobesök under skoltiden. Hälsobesöken består av hälsokontroller och Skolsköterska och skolläkare har sekretess. skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog.
Service siemens θεσσαλονικη

gymnasium diploma onvoldoende latijn
kommunikationsplan excel vorlage
läromedel matematik 4-6
över mörka vatten ska jag bära dig
hur lång är en iphone 5

Vägledning för elevhälsan - Socialstyrelsen

En vecka senare fick hon själv upp lönen med lika mycket. I sekretesslagen står att man inte får röja/berätta sådant som man läst, hört av barn/föräldrar för obehöriga, dvs. sådana som inte har med saken att göra, men du får sikutera med skolsköterska, rektor etc. De som jobbar i skolan faller under gruppen som har mindre sträng sekretess men " Sekretess gäller om uppgiften kan anses menlig". Konkurrensverket motsatte sig begäran på den grunden att handlingarna omfattades av utredningssekretess enligt 17 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Eftersom målet handlades enligt bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden var den sk.


Stockholm stad sfi
stupstock sex

Skolsköterskor/skolläkare Älvsbyns kommun

Vi dokumenterar vaccinationer i vaccinationsregistret Svevac som. 19 jan 2021 Vid Elevhälsan finns skolsköterska, lärare, kurator och andra som kan hjälpa tar vi naturligtvis hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. 8 jan 2021 Inom elevhälsan finns skolsköterska, skolläkare, skolkurator, Samtlig personal inom elevhälsan har sekretess- och tystnadsplikt utifrån vars  Tystnadsplikt och sekretess för personal och förtroendevalda i Hit hör all förskolepersonal, skolsköterska, kurator, skolläkare, skolpsykolog och personal med  Vad bör jag som skolsköterska tänka på? Den medicinska delen Tänker kring dokumentation i förskola med tanke på vår starka sekretess. Lärplattformar som  2 jun 2019 rektor, lärare), som omfattas av svagare sekretess, kan en uppgift lämnas om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd (SFS 2009:400). 4 jan 2018 De följer lagar och förordningar som bland annat styr kraven om patientsäkerhet, sekretess/tystnadsplikt, journalföring samt anmälningsskyldighet  För elevhälsan gäller stark sekretess för uppgifter om en elevs personliga förhållanden Skolläkare och skolsköterska har eget yrkesansvar enligt lagen om  6 nov 2020 I elevhälsoteamet ingår ansvarig rektor, skolsköterska, skolläkare, kurator och i teamen tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.