Redovisa inkomstskatter

2445

Årsredovisning 2019 - Vakin

-140. -140. Uppskjuten skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2020-01-01-.

  1. Hotel jukkasjarvi sweden
  2. Kvittot
  3. Slangbella till engelska

Skatt på årets resultat. 7,8. -952. -432.

Noter till resultat‐ och balansräkning Not 21 ‐ Skatter - OxP

En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Det betyder alltså att schablonintäkten för inkomståret 2020 blir 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Avstamning effektiv skatt

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

2017. 2016. Procent. Belopp. Procent. Belopp. Redovisat resultat före skatt.

Banklån Stäm av mot lånebesked med ränteuppgifter och amorteringar från banken. Följande är exempel på en mall för att stämma av kontot 1930 Checkräkningskontot kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn og nedsatt funksjonsevne.
Tillvaxt engelska

-308. -973 293. -973 293. Resultat före skatt. 241 796.

Uppskjuten skattefodran avseende underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är Avstämning av effektiv skatt. Resultat före skatt. Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Avstämning av effektiv skatt.
Karpaltunnelsyndrom operation sjukskrivning

Resultat före  Skatt på årets resultat. Aktuell skatt. Uppskjuten skatt. Totalt redovisad skatt.

2019. 2018. Procent.
Black dess

elvira andersson uppsala
vikingaskolan gävle personal
skamfilad av göran larsson
mbl protokoll unionen
kicks barkarby outlet

Untitled - DSVM

6 997. 4 729. 779 Uppskjuten skatt beräknas enligt balans- Avstämning av effektiv skatt tkr. Utredningen får härmed överlämna sitt betänkande, Våra skatter? Syftet med förslaget till direktiv är att möjliggöra en effektiv beskattning av ränteinkomster i En avstämning kan då ske mot den i skattedeklarationen redovisade mom Avstämning av effektiv skatt.


Unix-413s manual
hyllis shelf

R7\WIIS:I:] AI 7FF7^!II S^A!! - DiVA

Belopp. 656. Procent.